Företagandets villkor

Motion 1997/98:N274 av Alf Svensson m.fl. (kd)

av Alf Svensson m.fl. (kd)
Motion till riksdagen

1997/98:N274

av Alf Svensson m.fl. (kd)

Företagandets villkor

1 Inledning  

2 Några grundläggande principer  

3 Ny tid för näringslivet  

3.1 Globalisering  

3.2 Informationstekniken  

3.3 Nationell politik  

4 Tre strategiska områden  

5 Näringslivspolitik för nya företag  

5.1 De små företagen är viktiga för Sverige  

5.2 Det ska vara enkelt att starta och driva företag  

5.3 Minska byråkratin  

5.4 Förenkla regelverket  

5.5 F-skattsedel  

5.6 Långsiktigt risktagande – spridning av risker  

6 Företag måste ha god tillgång till kapital  

6.1 Ta bort dubbelbeskattningen  

6.2 Återgå till gamla regler för momsredovisning  

6.3 Stimulera privatpersoner att investera  

6.4 Sparande bör uppmuntras  

6.5
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (42)