Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2018/19:386 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges ambassad på sikt bör flyttas till Jerusalem och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige på sikt bör ta initiativ till ett gemensamt nordiskt ambassadområde i Jerusalem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har i praktiken två beskickningar i Israel. Den ena ligger i Tel Aviv och den andra ligger i Jerusalem. Ambassaden i Tel Aviv representerar Sverige i Israel och för dialog med den israeliska regeringen, samt bevakar och främjar svenska intressen i Israel. Det svenska generalkonsulatet i Jerusalem ansvarar för Sveriges officiella kontakter med den palestinska myndigheten. Detta är en besynnerlig markering som signalerar att Sverige har en närmare relation till den Palestinska myndigheten än till Mellanösterns enda fungerande demokrati, Israel.

Sverige har alltid argumenterat för fred där båda parters intressen ska respekteras. Det blir därför konstigt att man via de beskickningar man har etablerat i Israel signalerar något annat.

När berlinmuren föll och Tyskland enades valde Sverige, Norge, Danmark, Island och Finland att etablera ett gemensamt ambassadområde i Berlin. Syftet med denna etablering var dels ekonomiskt men även att visa på den positiva fred som vi i Norden har etablerat under de senaste 200 åren.

Sverige bör ta initiativet till att etablera ett liknande ambassadområde i Jerusalem där vi tillsammans med våra nordiska grannar genom en gemensam byggnation kan visa på de fördelar som finns när grannar lever i endräkt samt arbetar tillsammans. Vår ambassad bör på sikt ligga i Jerusalem och betjäna alla parter som en tydlig signal om att vi menar allvar när vi argumenterar för en rättvis fred, för alla.

Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-14 Granskad: 2018-11-15 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)