Färre statliga myndigheter

Motion 2021/22:1127 av Magnus Stuart (M)

av Magnus Stuart (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att komma med förslag för att minska antalet myndigheter och se över hela den svenska myndighetsstrukturen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den första januari 2021 fanns det 341 myndigheter under regeringen. Lyckligtvis är det ingen person eller något företag som behöver ha kontakt med samtliga dessa myndigheter. Så sent som hösten 2021 kom information om att regeringen startar ytterligare en myndighet. Den här gången för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Mycket bra med denna kontroll men måste det ske via ytterligare en myndighet? Skulle inte någon av de redan befintliga 341 myndigheterna även kunna ha detta viktiga ansvar?

Många privatpersoner, organisationer och företag måste årligen ha kontakt med ett mycket stort antal myndigheter. Myndigheter som förväntar sig olika rapporter, information och statistik löpande.

Framför allt för våra företag och organisationer är detta en stor belastning som tar mycket tid, tid som företaget många gånger skulle må bättre av att använda för att vidareutveckla sin affärsverksamhet.

Näringslivets Regelnämnd NNR har under ett antal år undersökt om de myndigheter som har kontakt med företag också haft i uppgift att minska företagens regelbörda. Tyvärr finns inga tecken på det och det totala antalet myndigheter som företagen har kontakt med har tyvärr inte minskat de senaste åren. Under pandemin har många företag och organisationer fått ytterligare myndigheter att hålla kontakt med för att kunna erhålla de bidrag som riksdagen beslutat om.

En mer begriplig och mindre krets av myndigheter kommer underlätta för det enskild företaget.

Ovanstående visar med tydlighet att det krävs en översyn av myndighetsstrukturerna och antalet statliga myndigheter.

Magnus Stuart (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)