Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

En snabbare och effektivare tillståndsprocess

Motion 2021/22:1648 av Rickard Nordin (C)

av Rickard Nordin (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sätta skarpa deadlines för myndigheternas tillståndsgivning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ett av de stora problemen i samhället som hindrar investeringar är långa handläggningstider av ärenden.

Det kan handla om allt från gruvverksamhet till enskilda bygglov för privatpersoner.

Att ärenden drar ut på tiden skapar osäkerhet och onödig oro. Det låser också investeringskapital i osäkerhet och gör att byggnationer och annat inte kan komma igång.

I en tid där vi ser ut att gå mot lågkonjunktur och osäkerheten är stor behövs trygga investeringar mer än någonsin, inte minst för att ställa om vårt samhälle mot mer klimatsmart struktur. Vi kan då inte ha en myndighetsstruktur och ett domstolsväsende där långa handläggningstider bromsar utvecklingen.

Det bör därför införas en struktur med skarpa tidsgränser som ärenden ska handläggas inom. Vid särskilt svåra ärenden kan tiden utökas, men i enklare fall bör huvudregeln vara att de ärenden som inte handläggs i tid automatiskt blir godkända.

Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)