En politik för fler i arbete

Motion 2004/05:Fi231 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)
Motion till riksdagen

2004/05:Fi231

av Fredrik Reinfeldt m.fl. (m)

En politik för fler i arbete

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1

1Förslag till riksdagsbeslut 4

2Inledning 4

2.1De missade målens budget 5

2.2En omfattande miljardrullning 6

2.3Strukturreformerna lyser med sin frånvaro 7

2.4Sveriges utmaning 7

2.5Moderaternas politik 7

3Regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken 9

3.1Inledning 9

3.2Konjunkturbedömningen och resursutnyttjandet 9

4Regeringens riktlinjer för budgetpolitiken 11

4.1Statsfinansiell försvagning 12

4.2Regeringens åtgärder leder till högre långsiktig arbetslöshet 14

4.3Budgetmålen kommer inte att upprätthållas 16

4.4Omfattande reformer ökar risken för att utgiftstrycket underskattas 18

4.5Fördelningspolitiskt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)