En medmänsklig flyktingpolitik

Motion 2020/21:2702 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)

av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)
Sammanfattning

Ingen vore gladare än Miljöpartiet om färre människor tvingades på flykt. Världen vore betydligt bättre om ingen behövde lämna sitt hem på grund av krig, förtryck eller klimatförändringar. Så länge detta sker är det dock alla länders ansvar enligt internationell rätt att tillhandahålla en rättssäker asylprövning. Det gäller även Sverige. Sverige bör möta människor som söker asyl med den humanitet som anstår ett öppet land.

Miljöpartiet tror på ett pluralistiskt, öppet och solidariskt samhälle. En del av den solidariteten innebär att vi tycker Sverige ska hjälpa människor som flyr undan krig, förtryck och förföljelse. Vi står fast vid dessa värderingar trots att allt fler partier numera förespråkar en mycket restriktiv och inhuman flyktingpolitik.

Den parlamentariska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)