En demokratisk, jämlik och hållbar stad

Motion 2018/19:2228 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:2228

av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)

En demokratisk, jämlik och hållbar stad

1        Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3En stad för alla

3.1Markpolitik för inkludering

4Planera för människor, inte för marknaden

4.1Miljö och hälsa

4.2Ett statligt byggbolag

4.3Klimatsmart planering

4.3.1Minska bilberoendet

4.4Fysisk tillgänglighet för alla

4.5Upprustning utan gentrifiering

5Bryt bostadssegregationen

6En feministisk stadsplanering

6.1Bygga för ökad trygghet

7Ett demokratiskt arbete genom hela plan- och byggprocessen

8En fungerande samhällsservice

8.1Krav på privata centrumägare att säkerställa god service

9Fond för utveckling av arkitektur, form och design

2        Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)