En demokratisk, jämlik och hållbar stad

Motion 2017/18:3363 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2017/18:3363

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

En demokratisk, jämlik och hållbar stad

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 En stad för alla

3.1 Markpolitik för inkludering

4 Planera för människor, inte för marknaden

4.1 Miljö och hälsa

4.2 Ett statligt byggbolag

4.3 Klimatsmart planering

4.3.1 Minska bilberoendet

4.4 Fysisk tillgänglighet för alla

4.5 Upprustning utan gentrifiering

5 Bryt bostadssegregationen

6 En feministisk stadsplanering

6.1 Bygga för ökad trygghet

7 Ett demokratiskt arbete genom hela plan- och byggprocessen

8 En fungerande samhällsservice

8.1 Krav på privata centrumägare att säkerställa god service

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (7)