Bristande tillgänglighet för ledarhundsförare

Motion 2021/22:2330 av Malin Danielsson (L)

av Malin Danielsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förutsättningarna för personer med synnedsättning att använda ledarhund som hjälpmedel i fler situationer behöver stärkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För personer med synnedsättning innebär en ledarhund en frihet som den som är fullt seende tar för given. Att röra sig fritt, när och hur man vill, utan hjälp av ledsagare underlättar livet för personer med synnedsättning som har ledarhund.

Idag är det cirka 260 personer som använder ledarhund i Sverige. Många av dem vittnar om att de ofta upplever diskriminering. Oftast handlar det om att bli nekad tillträde till restauranger, caféer och pubar, men det förkommer även fall där ledarhundsekipage nekats tillträde till bio, teater, museum, färdtjänst, tandläkaren, sjukhus, kyrkor, gym, simhallar, idrottsanläggningar och skolor. Det har till och med hänt att personer har sagts upp från ett arbete eller inte erbjudits ett arbete med hänvisning till att de använder ledarhund.

Ett vanligt förekommande skäl till att nekas tillträde är att görs med hänsyn till allergiker. Vilket i praktiken innebär att en individs rätt sätts före en annan individs.

Bristande tillgänglighet kan prövas enligt diskrimineringslagen och anmälningar görs till Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO har fått in knappt 100 anmälningar från ledarhundsförare som upplevt diskriminering och trots detta saknas en rättspraxis om rätten att ta med sig sin hund är en fråga om tillgänglighet eller inte.

För att underlätta personer med synnedsättnings möjlighet att delta i samhället behöver förutsättningarna för att använda ledarhund som hjälpmedel i fler situationer stärkas.

Malin Danielsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)