Bra bostäder åt alla

Motion 2017/18:2344 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2017/18:2344

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Bra bostäder åt alla

1             Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Vänsterpartiets bostadspolitik

4Bostad är en social rättighet

5Bygg bort bostadsbristen

5.1De största bostadspolitiska satsningarna på 20 år

5.2Fortsatt behov av politiskt ansvar

5.3Hållbar kvalitet vid nybyggnation

5.3.1Kontroller vid nybyggnation ska vara oberoende av byggherren

6Pressa byggpriserna

7Ett statligt byggbolag

8Ge kommunerna en mer offensiv roll

8.1Markpolitiken – ett viktigt verktyg för kommunerna

9Bättre planering för fler bostäder

9.1Regionalt perspektiv i planeringen

10Ökat byggande på landsbygden

10.1Lokala sparbanker

10.2Nedskrivningsreglerna

11Värna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (34)