Arbetsmarknadens parter och människohandel

Motion 2020/21:343 av Martina Johansson (C)

av Martina Johansson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i pågående utredning även inkludera hur arbetsmarknadens parter kan bli en del av kontrollfunktionen för att inte människohandel pågår och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetskraftsinvandring är något som är positivt för människor, företag och Sverige. Att människor kan arbeta i olika länder berikar och ökar tillgången på kompetens i företag. Däremot får inte arbetskraftsinvandringen bidra till människohandel. Det är viktigt att företagen ger medarbetarna en arbetsmiljö och lön som stämmer överens med svenska villkor. Tyvärr har detta inte skett i alla fall och det finns företag som utsätter sina med­arbetare för orimliga villkor, där de inte är fria att göra det de vill med sin inkomst och inte kan resa tillbaka till sitt hemland när de vill.

Det finns kontrollfunktioner hos Migrationsverket men de har inte prioriterat att följa upp hur den enskilde medarbetaren har det på arbetsplatsen förrän efter två år när arbetstillståndet går ut. Detta borde ske oftare.

När det uppmärksammas att en anställd fått för lite i lön eller fel tillägg på lönen oavsett om det är medvetet eller omedvetet från företagets sida, så är det medarbetaren som drabbas och får lämna Sverige.

Om ett företag ger sina medarbetare orimliga arbetstider (med svenska mått) så är det inget som är konstigt utifrån hur det ser ut i deras hemländer, och medarbetarna protesterar inte. Här behöver svenska myndigheter tillsammans med branschen arbeta för att öka kunskapen hos konsumenter och införa någon form av märkning som visar att medarbetarna arbetar under schysta villkor.

Det pågår nu en utredning som undersöker hur vi kan säkerställa att svensk arbets­kraftsinvandring inte öppnar för människohandel utan behåller grundtanken i att det är något positivt med arbetskraftsinvandring, hur vi säkerställer att en enskild medarbetare inte drabbas när företagen lämnat fel ersättning och hur detta kan ske i samverkan med branschen.

Utredningen behöver även se över hur arbetsmarknadens parter kan vara en del av kontrollfunktionen. Att vara medlem i en arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation för­pliktigar men det finns få kontroller av att man lever upp till dessa. Genom att parterna har kontroller med jämna mellanrum hos sina medlemsföretag kan de upptäcka oegentlig­heter på arbetsplatsen.

Martina Johansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-23 Granskad: 2020-09-23 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)