Apotekens glesbygdsbidrag och öppettider

Motion 2021/22:1321 av Gunilla Svantorp och Lars Mejern Larsson (båda S)

av Gunilla Svantorp och Lars Mejern Larsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att apotek som tilldelas glesbygdsbidrag ska ha öppet året runt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att ett apotek ska vara berättigad till glesbygdsbidrag är det några kriterier som ska vara uppfyllda, avstånd (minst 20 km till närmaste apotek) omsättning (max 10 miljoner kronor per år) och öppethållande (minst 30 timmar per vecka i snitt).

Om apoteket inte har haft öppet alla månader minskas bidraget med en tolftedel per kalendermånad som apoteket inte har öppet. Detta betyder att ett apotek kan ha sommarstängt och ändå vara berättigat till glesbygds bidrag trots att sjukdomar inte tar semester.

Vi anser inte att detta är förenligt med jämlik service dvs lika förutsättningar på landsbygden som i tätorten. Särskilt som den privata anordnaren får betalt för att hålla öppet.

Gunilla Svantorp (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)