Införande av åldersgräns vid köp av produkter och artiklar som innehåller lustgas

Motion 2022/23:1055 av Azadeh Rojhan (S)

av Azadeh Rojhan (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa åldersgräns vid försäljning av produkter som innehåller lustgas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet unga som brukar lustgas i nöjessyfte och utvecklar ett beroende för den just nu helt lagliga ”drogen” har ökat markant. Förekomsten av lustgas på fester har blivit allt vanligare.

Polisen tror att det är barn och unga mellan 14-17 år, som får tag på lustgas från butiker som säljer fest-artiklar. Många får även tag på lustgasen via konton på sociala medier som erbjuder barn denna drog.

Hela 6% av alla barn i årskurs 9 har testat lustgas. Två år senare, i årskurs 2 på gymnasiet har 17% testat lustgas. På mottagningen Mini-Maria i Göteborg, som tar emot unga med olika typer av beroenden, har man märkt av ett ökat antal ungdomar som även tagit lustgas.

Lustgasen kan ha många olika effekter som  unga inte är medvetna om. Några av  effekterna som lustgas har på kroppen är dels en smärtstillande effekt, men det kan vid överdos leda till hallucinationer ,    syrebrist vilket kan leda till förlorat medvetande, och i värsta fall rejäla nervskador som i sin tur kan leda till förlorad känsel med mera. Det är inget vi vill att våra unga ska utsättas för.

Att barn och unga idag så enkelt kan komma åt lustgas är ett allvarligt problem och kan grunda ett beroende upp i vuxen ålder.

Med anledning av detta bör en åldersgräns vid köp av lustgas införas för att hålla barn och unga utanför den kriminella världen av berusningsmedel. Lagen skulle göra det möjligt att stoppa olika tjänster från att sälja lustgas till personer utan legitimation. Allt för att jobba i förebyggande syfte, minska andelen framtida missbrukare, och inte minst för att skydda barnen.

 

 

Azadeh Rojhan (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)