Avskaffa Systembolagets monopol

Motion 2021/22:3549 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga Systembolagets monopol och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att vi enbart har en aktör i Sverige som tillåts sälja starkare alkoholhaltiga drycker är en ordning som gör Sverige tämligen unikt i västvärlden. En aktör som dessutom ägs av staten. Monopolet innebär att en stor och viktig marknad som skulle kunna innebära mycket gott för Sverige i form av många arbetstillfällen och tillväxt knappt existerar i vårt land. Att stävja myndiga medborgares alkoholkonsumtion genom ett marknads­monopol som har till syfte att begränsa människors fria val och beslut hör inte hemma i ett modernt samhälle. Att avskaffa Systembolagets monopol skulle dessutom gynna den nya småskaliga tillverkningen av öl och vin i Sverige när tillgänglighet och distribution förbättras, så att man bland annat kan inhandla produkterna vid tillverkningsplatsen.

Det svenska alkoholmonopolet är en obsolet kvarleva från en gången tid som inte hör hemma i en modern och fri marknadsekonomi. Det är tid att överväga att upphäva Systembolagets monopol och tillåta fler aktörer än en att sälja alkoholhaltiga drycker i butik.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)