Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker

Motion 2021/22:3328 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige blir allt mer beroende av turism. Under 2000-talet har turismens omsättning i princip fördubblats. Det som lockar är dels den tillgängliga och orörda naturen, men också intresset för det svenska matundret lockar allt fler människor till Sverige.

Trots det finns det fortsatta hinder för företagare inom besöksnäringen att vinna mer ekonomiskt på den ökade turismen. Försäljning av öl, vin, cider eller starksprit från lokala småproducenter är fortfarande inte möjligt, till följd av det monopol som finns gällande detaljhandel av alkoholhaltiga drycker.

Den enskilde gårdsproducenten sätter ett värde kring att skapa en produkt som är ansvarsfullt hanterat, med en kvalitet och ett pris som oftast är lite högre än exempelvis den starköl som vanligtvis införskaffas på Systembolaget. Att påvisa att gårdsförsälj­ning skulle leda till högre konsumtion håller inte. De senaste decenniernas liberalisering av svensk alkoholpolitik har enligt oss inte haft de effekter som vissa har befarat.

Sverige har sedan EU-inträdet etableringsfrihet på den svenska alkoholmarknaden. Privata aktörer får tillverka och distribuera alkoholhaltiga drycker. Vid försäljning finns det dock begränsningar, där försäljning sker via partihandlare, restauranger och System­bolaget.

Många mindre producenter vittnar dessvärre om en lång och krånglig process för att få sina produkter i Systembolagets sortiment, som dessutom är kostnadskrävande. En ordning som riskerar gynna de större aktörerna som av sin storlek har en konkurrens­fördel gentemot mindre aktörer. Ett problem är också volymefterfrågan, mindre producenters produkter kräver en hög efterfrågan i förhållande till produktionsvolym, vilket klart missgynnar dem.

Dagens förbud mot gårdsförsäljning är förstås kontraproduktivt då den motarbetar tillverkare som tar tillvara på svenska råvaror och som gynnar Sveriges utveckling gällande dryckeskultur. Det är av vikt att regeringen ser över möjligheten att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker, för att mindre producenter också ska få bättre möjligheter att konkurrera med sina produkter.

Detta handlar inte om att luckra upp en restriktiv alkoholpolitik, utan mer om sunt förnuft. Mindre lokala aktörer bör ges bättre möjligheter att kunna konkurrera med sina produkter på en starkt reglerad marknad.

Detta vill jag ge regeringen till känna.

 

 

Saila Quicklund (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)