Införande av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2021/22:3235 av Annicka Engblom (M)

av Annicka Engblom (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införande av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tillväxten i antalet mikrobryggerier och vinproducenter i Sverige har under de senaste decennierna varit i ständigt ökande. Det allt större intresset för mat, dryck och närprodu­cerat har fått många människor att upptäcka och ta del av del lokala utbudet av produk­ter. Likaså lockar Sverige som matland, med mycket gott rykte både kvalitets- och smak­mässigt, många turister till landet och landsbygden. En sektor inom besöksnäringen som även den växt betydligt de senaste decennierna och som har potential att öka exponen­tiellt om den ges rätt förutsättningar.

Möjligheten att kunna sälja sina egna produkter i anslutning till där de producerats ter sig för de flesta som en självklarhet, men tyvärr är inte detta en självklarhet för alla entreprenörer i Sverige, då gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ännu inte är tillåten som försäljningsform. Detta trots att frågan om gårdsförsäljning i mer än femton år har varit föremål för debatt i Sverige och att riksdagen redan år 2018 tillkännagav regeringen om att tillåta det. I det tidigare januariavtalet överenskom regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna om att utreda frågan och utredningen tillsattes i november 2020. Det är inte första gången gårdsförsäljning utreds – rätt räknat nu för fjärde gången – och egentligen skulle det inte behövas en ytterligare sådan, då argumenten talar för och en majoritet i riksdagen sagt sitt.

För lokalproducerade produkter lockar besökare och turister och bidrar till många arbetstillfällen runt om i landet, framför allt på landsbygden. Inte minst har pandemins ”hemestrande” medfört att många svenskar valt att resa runt och uppleva Sverige och landsbygden istället för att resa utomlands. En trend som många turistorganisationer spår kommer att hålla i sig även efter det att pandemin, förhoppningsvis, har bekämpats.

Mikrobryggerier och vinproducenter har idag möjlighet att sälja sina produkter via Systembolaget, men alltför många är de producenter som vittnar om hur Systembolagets omfattande och byråkratiska regler gör det svårt att leva upp till de krav för distribution som bolaget ställer. I ljuset av att det statliga Systembolaget dessutom den senaste tiden möjliggjort hemkörning av sina produkter till köparna ställer frågan om kraven på privata producenter och förbudet mot gårdsförsäljning i ett helt annat ljus.

Gårdsförsäljningen utgör bara några procent av Systembolagets försäljning och kommer att sakna alkoholpolitisk påverkan på befolkningen. På sikt kommer dessa företag att bidra till en mer levande landsbygd och öka turismen och besöksnäringen även utanför de stora besöksmålen och städerna. Fler företag får möjligheten att etablera sig och växa sig starka, vilket bidrar till ökad sysselsättning på landsbygden. Inom tio år skulle en ny lönsam, inhemsk industrigren utvecklas som dessutom skulle bidra till en levande landsbygd. Det är hög tid att tillåta en verksamhet som bidrar till en levande landsbygd.

 

 

Annicka Engblom (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)