Översyn av matkravet i alkohollagen

Motion 2021/22:2817 av Katarina Brännström (M)

av Katarina Brännström (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över matkravet i alkohollagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens alkohollag kräver att för att få stadigvarande serveringstillstånd måste restau­rangen ha ett eget fullgott kök i anslutning till serveringslokalen. Det krävs också ett varierat matutbud och det räcker inte med kalla rätter, smörgåsar och sallader. Det tolkas ofta som att det krävs flera typer av förrätter och varmrätter på menyn. Alkoholen ska vara ett komplement till maten. Detta har hindrat exempelvis sushirestauranger som endast har kall mat, eller caféer med enklare rätter och vegetariska matställen att få alkoholtillstånd.

Numera har vi en mer kontinental mat- och vinkultur i Sverige som gör att många vill kunna ta ett glas vin eller en öl utan att äta. Likaså att kunna äta en kall maträtt, som för många idag motsvarar samma krav som en varmrätt och samtidigt få ett glas vin.

Det är inte rimligt att ställa så höga krav på restauranger som görs med dagens alkohollag. Utöver de krav som finns i alkohollagen på ordning och reda, man får inte ha några anmärkningar av något slag, det ska vara goda förhållanden på många sätt och att personalen är kontrollerad och godkänd, så blir matkravet, på det sätt som står i lagen en tung börda. Dessutom behandlas inte alla typer av restauranger likadant. Därför är det rimligt att se över och modernisera alkohollagens krav på matutbudet.

 

 

Katarina Brännström (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)