Gårdsförsäljning

Motion 2021/22:2704 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av öl och vin i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av öl och vin, vilket hämmar turismutvecklingen och jobben på landsbygden. Finland och Norge har både systembolag och gårdsförsäljning och därför bör detta även kunna vara möjligt i Sverige.

Att socialutskottet riktade ett tillkännagivande till regeringen om att verka för en lagstiftning som gör det möjligt att bedriva gårdsförsäljning av alkohol i begränsad utsträckning och som är förenligt med Systembolagets monopol är en positiv utveckling och det måste nu skyndsamt också genomföras.

Gårdsförsäljning av produkter såsom öl, vin, cider och likörer skulle kunna ge lands­bygden nya möjligheter och hjälpa till att ytterligare lyfta turistnäringen.

Sveriges landsbygd måste ges fler möjligheter att utvecklas och gårdsförsäljning av öl, vin, cider och likörer skulle kunna vara en ny viktig näringsgren för landsbygden och turistnäringen.

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)