Möjlighet till vegansk kost i förskolor och skolor i alla kommuner

Motion 2021/22:1682 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att erbjuda vegansk kost i alla kommuner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag förekommer det att barn nekas vegansk kost på förskolor eller skolor runt om i Sverige. Trots att det idag av forskningen tydligt är bevisat att vegankost både främjar människors hälsa och är bra för vårt klimat.

Under lång tid har animalier varit norm i världen och i Sverige. Idag visar forskning att rött kött, och framför allt chark, är kopplat till ökad risk för vissa cancerformer. Detta faktum slår även det svenska Livsmedelsverket fast.

Idag är det en ökande andel av Sveriges befolkning som äter vegansk kost. Skälen varierar. För många är det av miljöskäl, hälsoskäl, religiösa skäl eller etiska skäl. Oav­sett skäl borde både vuxna och barn ha rätt att äta en vegansk kost.

Livsmedelsverket avråder inte från veganmat i förskolan eller i skolan. Det är emellertid viktigt att förskolan eller skolan har den kompetens som krävs för att laga en fullvärdig vegansk måltid. Vegansk kost behöver bland annat innehålla goda vegetabi­liska järnkällor som till exempel bönor, linser, ärtor, fullkornsprodukter och mörkgröna bladgrönsaker.

Det finns alltså skäl att överväga huruvida Sveriges samlade skolkökspersonal borde få kompetens i att laga en växtbaserad vegansk kost.

Ute i landet finns många goda exempel. Exempelvis Västerås kommun där alla skolkockar fått vidareutbildning i vegetarisk matlagning. I Västerås är numera alla barn garanterade god, näringsrik vegansk kost utan att behöva ett intyg.

Vi ser gärna att fler följer dessa goda exempel. Regeringen bör därför undersöka möjligheten att exempelvis införa riktlinjer som gör att vegansk kost beviljas i alla förskolor och skolor i samtliga av Sveriges kommuner.

 

 

Magnus Manhammar (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)