Civilt försvar med en livsmedelsberedskap för framtiden

Motion 2020/21:1665 av Malin Larsson m.fl. (S)

av Malin Larsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla det civila försvaret och stärka den svenska försörjningsberedskapen genom att integrera beredskapsperspektivet i det miljöpolitiska arbetet och i arbetet som redan pågår med att öka livsmedelsförsörjningen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Att minska vårt importberoende skulle öka Sveriges motståndskraft mot störningar vid en eventuell höjd beredskap. Omställningen till ett fossilfritt lantbruk är en av de viktigaste satsningarna för att ha en god livsmedelsberedskap.

Sårbarheten gällande livsmedelsförsörjningen är stor eftersom vi idag till stor del är beroende av importerade insatsvaror som diesel, växtskyddsmedel, handelsgödsel och utsäde. Samtidigt pågår redan idag arbeten med att ta fram egna eller alternativ till dessa importerade insatsvaror. Olika biodrivmedel kan ersätta diesel och inom det ekologiska lantbruket används alternativ till växtskyddsmedel och handelsgödsel.

För att bygga ett starkt civilt försvar för en ny tid måste vi integrera beredskaps­perspektivet i det miljöpolitiska arbetet som redan pågår. Minskar vi vårt import­beroende genom att fortsätta arbetet inom exempelvis fossilfritt Sverige 2030, den nationella livsmedelsstrategin, landsbygdsprogrammet, de nationella miljömålen med mera så behöver vi inte stora beredskapslager för att klara livsmedelsförsörjningen.

Utvecklar vi det civila försvaret och stärker den svenska försörjningsberedskapen genom att integrera beredskapsperspektivet i dessa arbeten som redan pågår så kommer Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och krig att kunna ta viktiga steg framåt. Samtidigt som vår försörjningsförmåga höjs och vårt land blir bättre rustat för att hantera fredstida kriser.

 

 

Malin Larsson (S)

 

Hanna Westerén (S)

Isak From (S)

Magnus Manhammar (S)

Markus Selin (S)

Marlene Burwick (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)