Rättvisare beskattning av husbilar

Motion 2019/20:839 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M)

av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över kombinationen av bonus–malus och WLTP-modellen för beskattning av husbilar, personbil klassII, så att det främjar branschen, klimatet och besöksnäringen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige finns det 100000 registrerade husbilar och 290000 husvagnar. Vi ligger i Europatoppen, och detta är ett tydligt bevis på att svenskarna älskar mobilt boende. När det gäller branschen camping, omsätter den ca 15 miljarder och ger jobb åt ca 10000 människor, varav många unga bosatta på landsbygden som får sitt första arbete. Det finns tre husbilstillverkare och 141 återförsäljare. År 2017 var det 15,7 miljoner gästnätter runtom på de 500 campingplatserna och 233 uppställningsplatserna i landet.

Värmland ligger på fjärde plats över län där det finns flest antal företag och anställda i branschen. Det finns över 100 anställda, varav ca 90 är anställda i Kristinehamn. Totalt i länet omsätter företagen över en miljard.

Med de nya skattereglerna som trätt i kraft hotas hela branschen och man räknar med att omsättningen kommer att halveras samtidigt som man ser att många av de anställda kommer att få lämna sina jobb.

Fordonsskatten för husbilar, personbil klass 2, var från början viktbaserad, men efter övergången till koldioxidbaserad fordonsskatt den 1januari 2011 blev fordonsskatten för motsvarande husbil höjd till ca 7000 kr. Efter införandet av bonusmalus den 1juli 2018 blev fordonskatten fördubblad till ca 14000 kr de tre första åren.

Den 1september 2019 kom det nya fordonsskattesystemet, WLTP, som innebär minst ytterligare en fördubbling, där den nya årliga fordonsskatten de tre första åren kommer att ligga i intervallet 30000–35000 kr för de populäraste modellerna. De praktiska konsekvenserna av detta blir att det exempelvis är dyrare att äga och framföra en husbil än en timmerbil.

Branschen menar att den nya beräkningsmodellen inte tar hänsyn till husbilens särart som ett fordon i första hand avsett för boende samt att den körcykel som är underlag är både irrelevant och otillförlitlig, rättsosäker.

En husbil som körs i snitt 688 mil/år med en bränsleförbrukning på ca 1liter/mil får en fordonsskatt på ca 30000–35000 SEK/år, medan en timmerbil med en totalvikt 28000 kg som körs i snitt 15000 mil/år med en bränsleförbrukning på 45 liter/mil ligger på 13500 SEK/år (källa: Sveriges Åkeriföretag samt Trafikanalys).

Detta system kommer med stor sannolikhet att innebära en kraftig försäljnings­nedgång för husbilar i Sverige och ha negativ påverkan på besöksnäringen. Det kommer troligtvis att skapa högre klimatutsläpp genom att människor kommer att välja andra alternativ att semestra på. Enligt räknesnurran ”Klimatsmart semester” är husbilssemester med 4 personer i Sverige ett mycket klimatsmart alternativ.

Om man jämför med charter- och flygresor har husbilen ett synnerligen modest CO2-avtryck och kan heller inte jämföras med tunga lastbilar. Människor kommer också förmodligen att i större utsträckning välja privatimporterade begagnade husbilar som har högre utsläpp och som också innebär uteblivna momsintäkter. Jobb riskerar att försvinna från Värmland och övriga Sverige. Redan har 25 personer anställda vid Kabes fabrik i Tenhult utanför Jönköping varslats om uppsägning.

Kombinationen av bonusmalus och WLTP-modellen för beskattning av husbilar, personbil klass II, har i sin nuvarande utformning, när den inte tar hänsyn till husbilens särart, förödande konsekvenser för svensk husbilsindustri och handel, konsumenter och husbilsägare samt svenskt näringsliv.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)