Skåne som testområde för gårdsförsäljning

Motion 2019/20:2488 av Maria Malmer Stenergard (M)

av Maria Malmer Stenergard (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en modell för Skåne som testområde för gårdsförsäljning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 20 juni 2017 fattade Region Skåne beslut om att hos regeringen ansöka om tillstånd att under en treårig försöksperiod tillåta Skåne län att erbjuda gårdsförsäljning av vin och öl.

Det skånska klimatet är med svenska mått mätt gott för vinproduktion och det finns redan ett trettiotal producerande vingårdar i regionen. På senare tid har också en rad framgångsrika mikrobryggare poppat upp runt om i Skåne. Många ligger på lands­bygden. De har potential att bidra till fler jobb och till en mer levande landsbygd. Redan i dag skapas vart femte jobb i besöksnäringen, som bara växer.

Mat- och dryckeskulturen har satt lilla Skåne på världskartan. Förra året skrev New York Times att Skåne var ett av topp tio ställen att besöka under 2016 – i hela världen. De motiverade det med de många skånska restauranger som håller absolut världsklass och som ligger på landsbygden i Skåne. Det bubblar av kreativa entreprenörer som lagar sagolik mat, odlar tobak, skapar vin och brygger öl.

Det är ingen hemlighet att skånsk matkultur är viktig. Och mat och dryck hänger ihop. Många av dem som producerar öl och vin säljer även andra produkter från sina gårdar. Det vore naturligt om de själva fick sälja det som de skapar, i en helhet. Det kan de inte i dag. I dag får de hänvisa till närmaste Systembolag. Det är klart att det påverkar deras möjligheter att skapa lönsamhet och att utvecklas.

Sverige är i dag det enda land i EU som inte tillåter gårdsförsäljning. Vårt östra grannland, Finland, tillåter gårdsförsäljning av regionalt producerade viner, trots att de har ett statligt alkoholmonopol. Försäljningen sker med vissa regionala restriktioner. Detta visar att gårdsförsäljning är fullt förenligt med alkoholmonopolet, vilket också har bekräftats av EU-kommissionen i ett svar på en fråga från tidigare europa­parlamentariker Christofer Fjellner.

Det är också värt att framhålla att i den utredning, SOU 2010:98, som regeringen tidigare har lagt till handlingarna, har utredarna gjort bedömningen att ”om man inför utredningens modell för gårdsförsäljning kommer det inte att leda till några negativa konsekvenser för folkhälsan av betydelse”.

Med ovanstående som bakgrund vill jag att riksdagen tillkännager för regeringen att Skåne ska få bli ett testområde för gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker.

Maria Malmer Stenergard (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)