Minskning av antalet ledamöter i Sveriges riksdag

Motion 2019/20:1673 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att minska antalet ledamöter i Sveriges riksdag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag har riksdagen 349 riksdagsledamöter och en stor övervikt av ledamöterna kommer från de stora städerna och kommunerna. I en internationell jämförelse har vi ett för­hållandevis stort parlament, och många ledamöter är anonyma för väljarna vilket urholkar demokratin. Därför behöver man se över representationen så att varje län är representerat med någon form av lägsta nivå alternativt någon annan fördelningsnyckel. Det är också rimligt att se över om storstäderna ska ha en så kraftig representation i Sveriges riksdag och hur man kan stärka landsbygdens representation.

Att minska antalet ledamöter skulle öka det politiska inflytandet hos varje enskild ledamot men också spara pengar för landet som helhet och stärka banden mellan väljare och valda politiker.

Sten Bergheden (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)