Kvalitetssäkring av skönhetsoperationer

Motion 2019/20:1517 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en kvalitetssäkring behöver genomföras vad avser skönhetsingrepp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns många möjligheter att korrigera sitt utseende på olika sätt. Det kan vara allt från bröstförstoring till olika injektioner för att förstora eller förminska olika delar av kroppen. För vissa ingrepp krävs legitimation och behörighet, dock inte för allt. Skönhetsingreppen är till stora delar oreglerade. Detta leder till att alla ingrepp inte håller den höga kvalitet som vore önskvärd. Vidare att många personer får komplikationer som sedan måste korrigeras och för dem som har mindre tur kan det leda till tråkiga komplikationer som inte går att åtgärda.

Lotta Olsson (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)