Uttag på e-recept i de nordiska länderna

Motion 2018/19:1085 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett transparent system inom Norden med uttag på e-recept och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag är det inte möjligt att utanför Sveriges gränser använda sig av e-recept för uttag av läkemedel. Med dagens teknik med e-legitimation och ökad rörlighet hos befolkningen borde det vara möjligt att införa, åtminstone inom Norden. I många fall handlar det om livsviktig medicin med allvarliga följder om de inte kan expedieras utanför landet om man av någon anledning inte fått med sig sin medicin på resan.

Johan Andersson (S)

Eva Lindh (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)