Dawit Isaak

Motion 2014/15:2007 av Magnus Oscarsson (KD)

av Magnus Oscarsson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta att aktivt kräva Dawit Isaaks frisläppande.

Motivering

Den 23 september 2001 greps Dawit Isaak, medborgare i både Sverige och Eritrea, av eritreansk polis. Sedan dess har han varit fängslad under mycket svåra omständigheter. Officiellt heter det att han sitter frihetsberövad på grund av brott mot rikets säkerhet. Men hans enda brott är journalistiskt arbete och demokratiska ideal. Någon rättegång har aldrig ägt rum och han är den enda svenska medborgaren som av Amnesty International utsetts till en samvetsfånge.

 

Fallet har, av goda skäl, engagerat många i Sverige. Journalister som bevakar icke-demokratier är frontsoldater i de mänskliga rättigheternas tjänst och när de råkar illa ut har vi ett ansvar att göra vad vi kan. Sverige har drivit på politiskt genom de plattformar vi förfogar över. År 2009 antog exempelvis Europaparlamentet en resolution som krävde Dawit Isaaks frigivning.

 

Det här är ingen partipolitiskt splittrande fråga. I riksdagen råder det konsensus kring att Sverige fortsatt ska driva frågan om Dawit Isaaks frigivning. Men frågan behöver hållas vid liv i den politiska sfären och riksdagen bör också regelbundet uttala sin ståndpunkt i frågan.

.

Magnus Oscarsson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)