Skattekontoret i Ljusdal

Interpellation 2007/08:773 av Bäckman, Roland (s)

av Bäckman, Roland (s)

den 13 maj

Interpellation

2007/08:773 Skattekontoret i Ljusdal

av Roland Bäckman (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Skatteverket har beslutat att lägga ned skattekontoret i Ljusdal, vilket är förödande för en inlandskommun som Ljusdal, dess invånare och företagare.

Det är en viktig förutsättning för en inlandskommun som Ljusdal att ha tillgång till offentlig service och då framför allt ett skattekontor med stor kompetens och lokal kännedom om förutsättningar för småföretagare.

I en kommun med en åldrande befolkning där nya krafter bland annat ska ta över skogs- och jordbruksfastigheter är tillgången på personlig service av ett skattekontor helt avgörande för att bygden ska kunna leva vidare på ett bra och tryggt sätt.

För en lojal och kunnig personal finns det stora möjligheter att nischa in sig mot ett speciellt område inom verksamheten. Att inte ta vara på den kraften är oansvarigt.

Tänker fFinansministern vidta några åtgärder för att försöka rädda en så välskött verksamhet med en så kompetent personal som skattekontoret i Ljusdal?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-05-13 Anmäld: 2008-05-13 Svar fördröjt anmält: 2008-05-28 Besvarad: 2008-06-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)