Förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar

Interpellation 2016/17:549 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringen och Vänsterpartiet vill att privata sjukvårdsförsäkringar ska förmånsbeskattas med start nästa år. Detta beslut slår mot hela 650 000 arbetstagare som har privat sjukvårdsförsäkring i dag.

Tyvärr är detta förslag extra illavarslande i en tid när den psykiska ohälsan i Sverige ökar alltmer. Den privata sjukvårdsförsäkringen avlastar den offentliga sjukvården, men det verkar inte spela någon roll när ideologi går före välfärdens bästa.

Regeringen bör fundera på varför den stjälper i stället för hjälper.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Avser regeringen och ministern att gå vidare med det förslag som redogörs för ovan och i sådana fall varför?
  2. Har regeringen och ministern gjort en konsekvensanalys av förslagets påverkan och belastning på den offentliga sjukvården?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-30 Överlämnad: 2017-05-31 Anmäld: 2017-06-01 Svarsdatum: 2017-06-13 Sista svarsdatum: 2017-06-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)