Utvisning av kriminella utlänningar

Interpellation 2015/16:412 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I dag får en stor andel av fängelsedömda utlänningar inte sin dom förenad med utvisning.

 

Avser ministern och regeringen att ta initiativ till att skärpa lagarna för utvisning av kriminella utlänningar för att öka andelen som får utvisning med domen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-02-16 Överlämnad: 2016-02-17 Anmäld: 2016-02-23 Sista svarsdatum: 2016-03-07 Svarsdatum: 2016-03-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)