Tisdag den 8 mars 2016

Kammarens föredragningslistor 2015/16:76

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2015/16:76

Tisdagen den 8 mars 2016

Kl.

13.00

 

Återrapportering

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Återrapportering från toppmöte med Turkiet samt informellt europeiskt råd

 

1

Statsminister Stefan Löfven (S) återrapporterar från toppmöte med Turkiet samt informellt europeiskt råd den 7 mars

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 24 februari

 

 

Ansökan om ledighet

 

3

Roland Utbult (KD) fr.o.m. i dag t.o.m. den 15 juni

 

 

Anmälan om ersättare

 

4

Eva Wallin (KD) som ersättare fr.o.m. i dag t.o.m. den 15 juni under Roland Utbults (KD) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Eva Wallin (KD) som suppleant i kulturutskottet fr.o.m. i dag t.o.m. den 15 juni under Roland Utbults (KD) ledighet

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

6

2015/16:32 Torsdagen den 3 mars

FiU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

7

2015/16:415 av Lotta Finstorp (M)
Framtidens cancervård och Försäkringskassan

 

8

2015/16:426 av Rolf Åbjörnsson (KD)
Regeringens och riksdagens roll som lagstiftare

 

9

2015/16:443 av Daniel Bäckström (C)
Åtgärder för att säkerställa en hållbar rovdjursförvaltning

 

10

2015/16:462 av Robert Hannah (L)
Hbtq-personer och våld i nära relationer

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

11

2015/16:FPM51 Förslag till beslut om användning av frekvensbandet 470-790 MHz i Unionen KOM(2016) 43

TU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2015/16:UbU12 Grundskolan

8 res. (S, M, SD, MP, V, KD)

13

Bet. 2015/16:UbU13 Gymnasieskolan

7 res. (S, M, MP, C, V, L, KD)

 

Civilutskottets betänkande

 

14

Bet. 2015/16:CU20 En fråga om konsumentskyddet vid semesterboende

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2015/16:SkU18 Punktskatter

14 res. (M, SD, C, L, KD)

16

Bet. 2015/16:SkU20 Skatteförfarande och folkbokföring

16 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

17

Bet. 2015/16:MJU6 Naturvård och områdesskydd

4 res. (M, SD, C)

18

Bet. 2015/16:MJU11 Biologisk mångfald

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

19

2015/16:436 av Kerstin Lundgren (C)
Frisläppande av Nadija Savtjenko

 

 

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

20

2015/16:432 av Boriana Åberg (M)
Elprisområden

 

 

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

21

2015/16:373 av Maria Stockhaus (M)
Behovet av förskollärare

 

22

2015/16:421 av Allan Widman (L)
Kärnkraftssäkerhet

 

 

Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

23

2015/16:438 av Erik Ottoson (M)
Post- och telestyrelsens auktion av 700-megahertzbandet

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

24

2015/16:354 av Beatrice Ask (M)
Åtgärder för ett bättre brottsförebyggande arbete

 

25

2015/16:424 av Beatrice Ask (M)
Avvisning och utvisning

 

26

2015/16:367 av Edward Riedl (M)
Nätmobbning
2015/16:371 av Edward Riedl (M)
Näthat

 

27

2015/16:412 av Kent Ekeroth (SD)
Utvisning av kriminella utlänningar

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.