Utvecklingsåret

Interpellation 2019/20:328 av Mats Green (M)

av Mats Green (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Regeringens förslag om utvecklingsår saknar stöd i riksdagen och är nu i full färd att brytas ut i den ändringsbudget för att förbättra förutsättningarna för den kommunala välfärden som riksdagen fastställer i närtid. Trots detta har regeringen nu, i brev daterat den 5 februari, inbjudit till rundabordssamtal med bland annat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), LO och Svenskt Näringsliv kring regeringens modell för utvecklingstid. 

Med anledning av det ovan anförda önskar jag ställa följande frågor till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

  1. Vilken respekt för riksdagens majoritet, som avvisar utvecklingsåret, visar regeringen och dess stödpartier i fråga om detsamma?
  2. Avser regeringen och dess stödpartier att trots detta lägga förslag om införande av utvecklingsår i vårändringsbudgeten eller i höstens budgetproposition?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-02-12 Överlämnad: 2020-02-13 Anmäld: 2020-02-14 Sista svarsdatum: 2020-03-05 Återtagen: 2020-03-16