Trafiken på Ostkustbanan

Interpellation 2008/09:481 av Svedberg, Per (s)

av Svedberg, Per (s)

den 29 april

Interpellation

2008/09:481 Trafiken på Ostkustbanan

av Per Svedberg (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Bra kommunikationer är en förutsättning för en fungerande arbetsmarknad och för en bättre miljö. I tider med ökad arbetslöshet, ekonomisk kris och med krav på att man ska söka jobb i hela landet vid arbetslöshet är bra kommunikationer särskilt viktiga, om man får jobb på annan ort och måste pendla långa sträckor till arbetet.

Tågtrafiken på Ostkustbanan är viktig för pendlingen inom Gävleborgs län och för resorna till och från Stockholm. De ständiga störningarna på banan är därför en stor brist. Dessutom har SJ har dragit in tågturen Stockholm–Sundsvall kl. 20.00.

När man drar in och försämrar i kollektivtrafiken går dessutom de som är beroende av bra och snabba resor över till ett mindre miljövänligt alternativ – bilen.

Regeringen har ansvaret för fungerande kommunikationer i landet liksom ett stort miljöansvar. Därför vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att skapa bättre resmöjligheter med tåg på Ostkustbanan till och från Stockholm.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2009-04-29 Inlämnad: 2009-04-29 Besvarad: 2009-05-05