Statsråds deltagande i exklusiva arrangemang

Interpellation 2007/08:394 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 14 februari

Interpellation

2007/08:394 Statsråds deltagande i exklusiva arrangemang

av Peter Hultqvist (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Statsministern och statsråden Borg, Odell och Leijonborg deltar i ett seminarium arrangerat av tidningen The Economist på Grand Hotel i Stockholm. Inträdesbiljetten till seminariet är 14 000 kronor. Det är en extremt hög biljettkostnad för att få träffa de aktuella statsråden och självfallet utestänger den en bred allmänhet från arrangemanget. Det som blir ingångsvärdet för deltagande är utvaldhet, elit och exklusivitet.

I ett svar till mig på en enkel fråga försvarar sig finansminister Anders Borg (m) på statsministerns uppdrag att statsråd med jämna mellanrum får inbjudningar till seminarier som riktar sig till en speciell publik. Villkoret för deltagande anges vara att seminariet är öppet för massmedierna.

Intrycket av att statministerämbetet lånas ut till näringslivsjippon med extrema inträdesbiljetter består. Affärselit och politisk elit växer samman i exklusiva miljöer. Att massmedierna får närvara ändrar från principiell synpunkt ingenting eller är att betrakta som en förmildrande omständighet. Ett demokratiskt ledarskap kan, om viljan finns, vara att ta avstånd från en extrem deltagaravgift. Det skulle vara ett enkelt sätt att markera avståndstagande från att den sätter en gräns för allmänhetens möjlighet att delta i det demokratiska samtalet.

Min fråga till statsministern är:

Avser statsministern att vidta några åtgärder för att statsråds deltagande i arrangemang som dessa inte ska ge ett intryck av att regeringen legitimerar sådant som utvaldhet, exklusivitet och elitism?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-02-14 Anmäld: 2008-02-14 Svar fördröjt anmält: 2008-03-05 Besvarad: 2008-03-25