Statligt ansvar för personlig assistans

Interpellation 2022/23:15 av Christofer Bergenblock (C)

av Christofer Bergenblock (C)

till Statsrådet Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

I socialutskottets betänkande 2021/22:SoU12 angående stöd till personer med funktionsnedsättning från den 17 mars i år ställer sig alla riksdagspartier utom Socialdemokraterna bakom en skarp skrivning till regeringen om överföring av helhetsansvaret för personlig assistans till staten. Utskottet anger i sitt betänkande att man med ”eftertryck” vill framhålla vikten av att regeringen så snart utredningens betänkande är klart ”skyndsamt bereder detta och återkommer till riksdagen med förslag om ett statligt helhetsansvar för personlig assistans”.

I Tidöavtalet och regeringsförklaringen framgår dock inte att den här reformen verkligen kommer att genomföras utan bara att den ska ”övervägas”, vilket har skapat oro hos brukare, kommuner och assistansanordnare eftersom man ser ett stort behov av att staten faktiskt går in och tar helhetsansvaret på det sätt som majoriteten i riksdagen har uttalat.

Jag vill därför ställa följande fråga till statsrådet Camilla Waltersson Grönvall:

 

Avser statsrådet och regeringen att genomföra ett förstatligande av den personliga assistansen under mandatperioden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-10-28 Överlämnad: 2022-11-01 Anmäld: 2022-11-08 Svarsdatum: 2022-11-18 Sista svarsdatum: 2022-11-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)