Socialförsäkringssystemet för företagare

Interpellation 2019/20:70 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Företagare har på många sätt svåra förutsättningar att passa in i sociala försäkringssystem då de sociala försäkringssystemen är uppbyggda utifrån att anställning är normen. Exemplen är otaliga på när företagare råkar ut för sjukdom eller olyckor som innebär att de under en längre tid inte kan vara arbetsföra.

När företagare hamnar i sjukskrivning kan konsekvenserna bli dramatiska, såväl för företagaren själv som för dennes anställda och deras familjer. Efter 180 dagars sjukskrivning är det inte ovanligt att dessa företagare får rådet av Försäkringskassan att söka nytt jobb. För vissa kan en följd bli att de tvingas avyttra eller lägga ned sina livsverk.

Företagare som bygger värden och skapar jobb åt andra människor är på många sätt åsidosatta i de sociala försäkringssystemen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att de sociala försäkringssystemen för företagare bättre ska anpassas till företagarnas verklighet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-22 Överlämnad: 2019-10-23 Anmäld: 2019-10-24 Svarsdatum: 2019-11-07 Sista svarsdatum: 2019-11-13
Debatt (7 anföranden)