Småföretagen och tillgången på lämplig arbetskraft

Interpellation 2009/10:112 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 12 november

Interpellation

2009/10:112 Småföretagen och tillgången på lämplig arbetskraft

av Luciano Astudillo (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Företagarnas småföretagsbarometer är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om den närmaste framtiden.

I Småföretagsbarometern för hösten 2009, som nyligen presenterades, fastslås att det viktigaste hindret för ökad expansion är den svaga efterfrågan. Lågkonjunkturen är en rimlig förklaring. Det näst största tillväxthindret för småföretagen, uppger de själva, är bristen på lämplig arbetskraft. Det är anmärkningsvärt med tanke på den svaga konjunkturen och den höga arbetslösheten.

Mina frågor till näringsministern är därför:

Vilka initiativ avser näringsministern och regeringen att ta för att stimulera efterfrågan i de små företagen?

Vilka initiativ avser näringsministern och regeringen att ta för att råda bot på den brist på lämplig arbetskraft som de små företagen upplever?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-11-12 Anmäld: 2009-11-13 Svar fördröjt anmält: 2009-11-26 Besvarad: 2010-01-22
Debatt (7 anföranden)