Rymdstrategi

Interpellation 2016/17:107 av Mathias Sundin (L)

av Mathias Sundin (L)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Rymdbranschen är i stor förändring runt om i världen. Investeringar ökar, omsättning ökar och flera spännande projekt är på gång, både från statliga aktörer och från kommersiella.

I Sverige efterfrågar aktörerna inom branschen regeringens syn och mål för rymdverksamhet i landet och i internationella samarbeten. En utredning blev klar för över ett år sedan, som skulle vara första steget för en ny rymdstrategi. Men ännu vet vi inte ens om regeringen tänker ta fram en sådan, och ännu mindre vad den skulle innehålla.


I början av december hålls en ministerkonferens i ESA där Helene Hellmark Knutsson ska delta. Vad regeringen driver för uppfattningar inom ESA vet vi inte heller.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Kommer statsrådet att verka för att regeringen tar fram en ny rymdstrategi?

Tänker statsrådet redovisa vad regeringen driver för frågor inom ESA?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-11-10 Överlämnad: 2016-11-11 Anmäld: 2016-11-15 Svarsdatum: 2016-11-25 Sista svarsdatum: 2016-11-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)