Olympiska spel i Sverige

Interpellation 2005/06:19 av Larsson, Håkan (c)

av Larsson, Håkan (c)

den 23 september

Interpellation 2005/06:19 av Håkan Larsson (c) till vice statsminister Bosse Ringholm (s)

Olympiska spel i Sverige

Sju städer har hos Internationella Olympiska Kommittén (IOK) ansökt om att få arrangera vinter-OS 2014, nämligen Almaty (Kazakstan), Borjomi (Georgien), Jaca (Spanien), Pyenongchang (Sydkorea), Sochi (Ryssland), Salzburg (Österrike) och Sofia (Bulgarien). Ytterligare en mycket stark kandidat hade kunnat ha varit med, Östersund/Åre (Sverige).

I december 2003 uppvaktades Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) av kommunledningarna i Åre och Östersund med uppmaningen att förutsättningarna för att söka vinter-OS 2014 borde utredas. SOK fann förslaget intressant och tog initiativet till att bilda en referensgrupp för att utreda förutsättningarna. I arbetet deltog företrädare för SOK, Riksidrottsförbundet (RF), Åre och Östersund. Till gruppen knöts även tjänstemän från Regeringskansliet.

Förstudien visade att det finns goda förutsättningar för att genomföra olympiska vinterspel av mycket hög kvalitet i Östersund/Åre. Dessutom visade utredningarna att ett OS skulle innebära ett välkommet lyft för hela Mellannorrlandsregionen. Stödet för en ansökan var stort lokalt i Jämtland och såväl SOK:s som RF:s årsmöten ställde sig enhälligt bakom idén om en svensk OS-ansökan. Dåvarande idrottsministern Mona Sahlin hade tidigt förklarat att om idrotten vill ha ett OS så skulle regeringen ställa upp. Förutsättningarna för att Östersund/Åre skulle kunna genomföra ett fantastiskt vinter-OS 2014 uppfattades därmed som mycket goda.

För att ett land ska kunna ansöka om att få arrangera ett OS krävs ekonomiska garantier från landets regering. Tyvärr tog inte den svenska regeringen ställning förrän den 27 juni, bara några dagar innan en preliminär ansökan måste vara inlämnad. Ställningstagandet blev då negativt med hänvisning till att de samhällsekonomiska förutsättningarna skulle vara alltför osäkra. Efteråt har det dessutom framkommit att något regeringsärende i frågan inte ens var framskrivet.

Regeringens hantering av den aktuella OS-ansökan är uppseendeväckande. När Sverige hade bättre förutsättningar än kanske någonsin att få stå värd för olympiska spel ställer inte regeringen upp med de nödvändiga garantierna. Ärendet förefaller dåligt berett i Regeringskansliet. Regeringskansliets granskning av projektet verkar inte ha kommit i gång förrän i mars 2005. I slutskedet spelades en OS-satsning ut mot det ordinarie stödet till idrotten, vilket i onödan skapade osäkerhet och oro.

Medan regeringarna i fattigare länder som Georgien, Kazakstan och Bulgarien med glädje ställer garantier för ansökan om att få arrangera OS vågar uppenbarligen inte Sveriges regering ge motsvarande garantier med hänvisning till osäkra samhällsekonomiska förutsättningar. En stor OS-chans gick därmed vårt land förbi.

Mot denna bakgrund vill jag fråga vice statsministern:

Vilka åtgärder har vice statsministern vidtagit för att OS-ansökan skulle ha beretts inom Regeringskansliet på ett tidigare skede i processen?

Kommer vice statsministern att verka för att Sverige ska ansöka om att få arrangera olympiska spel i framtiden och vilka slutsatser drar han så fall av det avbrutna arbetet med en ansökan inför vinter-OS 2014?

Vilka åtgärder ämnar vice statsministern vidta för att Sverige i framtiden ska kunna stå värd för olympiska spel och andra stora internationella arrangemang?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-09-23 Anmäld: 2005-09-27 Besvarad: 2005-10-18