Nytt regemente till Umeå

Interpellation 2019/20:81 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

Försvarsberedningen lämnade i slutrapporten förslag om en utökad grundorganisation. Två regementen föreslås återupprättas: Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur och ett regemente i Göteborg. Två regementen föreslås därtill etableras för utbildning av territoriella förband. Umeå kan vara en lämplig etableringsort. 

Norrlands befolkningsmässigt största kommun – Umeå – har redan i dag försvarsverksamhet och ligger strategiskt placerad. Inom Umeå garnison finns i dag bland annat Totalförsvarets skyddscentrum och Västerbottensgruppen inom hemvärnet. Det finns därför goda förutsättningar för ett snabbt stärkande av Försvarsmaktens verksamhet i Umeå, och om detta råder enighet över de politiska blockgränserna. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Kan ministern tänka sig att Umeå blir en del av den nationella återuppbyggnaden och utvecklingen av svensk försvarsförmåga?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2019-10-24 Överlämnad: 2019-10-25 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-15 Sista svarsdatum: 2019-11-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)