Kommunplaceringar

Interpellation 2015/16:775 av Fredrik Schulte (M)

av Fredrik Schulte (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I våras ställde jag en skriftlig fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson rörande kommuners möjlighet att i största möjligaste mån få ta emot nyanlända som under sin asyltid bott på asylboenden i kommunen. Fördelen med detta är att kommunerna kan arbeta mer proaktivt med att skapa en större långsiktighet i integrationsarbetet. Svaret (som delegerades till arbetsmarknadsministern) var att regeringen inte [ser] behov av att för närvarade vidta några ytterligare åtgärder.

Nu har 17 kommuner (Botkyrka, Dals-Eds, Eksjö, Gnosjö, Hultsfreds, Karlstads, Kramfors, Laxå, Mörbylånga, Sotenäs, Strömsunds, Täby, Vansbro, Varbergs, Ystads, Årjängs och Östhammars kommun) ställt samma fråga.

Integrationsarbetet är hårt ansträngt och resurserna knappa. Därför är det viktigt att kunna mobilisera det civila samhället och jobba långsiktigt. Det är också ur ett mänskligt perspektiv djupt olyckligt att barn och ungdomar ännu en gång tvingas rotas upp och tvingas bort från skola, lärare och klasskamrater. Detta underlättar inte integrationen – det försvårar den.

Att den svenska offentliga förvaltningen inte klarar av att tillämpa sunt förnuft och automatiskt lösa liknande problem är beklagligt. Att Migrationsverket inte gör det trots vädjanden från hårt ansatta kommuner är upprörande.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Tänker ministern agera så att problemet avhjälps?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-09-01 Överlämnad: 2016-09-02 Anmäld: 2016-09-08 Svarsdatum: 2016-09-15 Sista svarsdatum: 2016-09-19
Debatt (7 anföranden)