Jämställdheten inom kulturen

Interpellation 2009/10:209 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 1 februari

Interpellation

2009/10:209 Jämställdheten inom kulturen

av Monica Green (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Män dominerar scenkonstens alla yrkeskategorier utom inom administration där kvinnor är i stor majoritet med 70 procent kvinnor. Operahusen är absolut sämst med bara 17 procent kvinnliga chefer. Kompositörer är den kategori med högst snedvridning: 89 procent män. Dansens upphovsmän är till 56 procent män. 85 procent män har varit kompositörer och 88 procent män har dirigerat. 87 procent män har varit i musikalisk ledning och 93 procent män ljuddesigners inom dansen.

Musikteatrar dirigeras till 90 procent av män, musikarrangeras till 90 av procent män och komponeras till 90 procent av män. 75 procent män står för bearbetning och dramatisering, 85 procent män är den så kallade musikaliska ledningen. 80 procent män står för dramaturgin, 80 procent män ljusdesignar och 90 procent män gör ljudet.

Nyligen har Filminstitutet konstaterat att filmen är en manlig värld. Liknande kommentarer kom efter P3 Guld-galan.

På tidigare frågor till kulturministern angående det ojämställda kulturlivet har ministern svarat att ”jamen publiken är ju ändå kvinnor”. Jag frågar mig om det fortfarande är relevant.

Med anledning av det anförda vill jag fråga kulturministern:

Är kulturministern nöjd med situationen för jämställdheten inom kulturen?

Om inte, vad avser kulturministern att göra för att skynda på jämställdhetsarbetet inom kulturen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-02-01 Anmäld: 2010-02-02 Besvarad: 2010-02-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)