Riksdagens protokoll 2009/10:71 Tisdagen den 9 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2009/10:71

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens protokoll

2009/10:71

Tisdagen den 9 februari

Kl. 13:00 - 19:35

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 2 och 3 februari. 

2 § Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att
Agneta Berliner
(fp) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. 

Kammaren biföll denna avsägelse. 

3 § Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden

Andre vice talmannen meddelade att Folkpartiet liberalernas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Nina Lundström som suppleant i EU-nämnden. 

Andre vice talmannen förklarade vald till 

suppleant i EU-nämnden

Nina Lundström (fp) 

4 § Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande promemoria inkommit: 

Sammansatt

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.