Ekonomiska kalkyler för flygplatser

Interpellation 2016/17:405 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

till Statsrådet Anna Johansson (S)

 

SVT Västerbotten kan rapportera att den besparing som var tänkt i och med fjärrstyrningen av flygledartorn från ett antal svenska regionala flygplatser inte är så stor som meddelats.

Den löntagarkonsult som granskat kalkylerna för projektet och som SVT har talat med pekar på att kalkylerna är osäkra och att det till och med kan bli en ren förlustaffär. Om man godtar Luftfartsverkets kalkyler kan 3,5 miljoner kronor per år sparas genom fjärrstyrningen av de fem flygplatserna. Det motsvarar 1 promille av verkets totala kostnader, påpekar konsulten och konstaterar att denna förändring alltså inte ger några större kostnadsminskningar.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Anna Johansson:

 

Avser statsrådet att se över den ekonomiska kalkylen för fjärrstyrningen och vidta åtgärder om det inte är en lönsam affär?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-03-23 Överlämnad: 2017-03-27 Anmäld: 2017-03-28 Sista svarsdatum: 2017-04-18 Svarsdatum: 2017-05-02
Debatt (7 anföranden)