Breddat ansvar för flyktingmottagning

Interpellation 2012/13:287 av Hultqvist, Peter (S)

av Hultqvist, Peter (S)

den 21 februari

Interpellation

2012/13:287 Breddat ansvar för flyktingmottagning

av Peter Hultqvist (S)

till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

2012 beviljades 17 000 personer asyl i Sverige. Utöver detta kom 8 000 personer till Sverige som så kallade anhöriginvandrare. Det är en självklarhet att den som har ett fastställt skyddsbehov i enlighet med internationella lagar och regelverk ges möjlighet till en fristad i Sverige.

Men det är också ett faktum att kommuner som Borlänge, Södertälje och Malmö tar ett mycket stort ansvar för flyktingmottagandet. I praktiken kan inte kommunerna påverka omfattningen av mottagandet. Det leder i sin tur till en situation som påverkar bostadsmarknaden, skolan, förskolan och andra samhälleliga verksamheter.

Ytterst är flyktingmottagandet en nationell angelägenhet. Den är dessutom styrd av internationella lagar och konventioner. Men i det praktiska mottagandet är det kommunerna som får ta ansvaret och då särskilt de kommuner som tar ansvar för en stor andel av de flyktingar som kommer till Sverige.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att dels bredda ansvarstagandet för flyktingmottagandet bland Sveriges kommuner, dels särskilt stödja de kommuner som har stort flyktingmottagande?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2013-02-21 Anmäld: 2013-02-21 Återtagen: 2013-03-07