Ambassad i Tunisien

Interpellation 2005/06:404 av Höij, Helena (kd)

av Höij, Helena (kd)

den 12 maj

Interpellation 2005/06:404 av Tredje vice talman Helena Höij (kd) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Ambassad i Tunisien

Regeringen stängde i september 2001 Sveriges ambassad i Tunisien.

När en ambassad stängs bryts de diplomatiska förbindelserna. Detta har fått stora konsekvenser för Sverige.

Sverige var ett av de första länder som gav sitt fulla stöd till Tunisien efter självständigheten 1956 och Tunisien var ett av Sidas första programländer. Biståndet har efterhand ersatts med ett bredare samarbete och Sveriges handel med Tunisien utvecklades länge positivt. Sedan ambassaden stängdes har den trenden brutits och är nu i stället nedåtgående. Från och med den 1 april i år har ett kontor för att främja näringslivsutbytet öppnat i Tunis och förhoppningsvis kan detta bidra till att utveckla det svensk-tunisiska ekonomiska samarbetet.

Fyrtio år av framgångsrikt svensk-tunisiskt utvecklingssamarbete har också gett upphov till ett omfattande nätverk och goodwill för Sverige och vi har kunnat använda vår nära relation till att lyfta bristerna i tunisisk MR-politik.

Sedan ambassaden stängdes har svenska minister- och andra politiska högnivåbesök i det närmaste upphört och den politiska dialogen har minskat såväl i MR-frågor som i frågor där vi står på samma sida i internationella sammanhang.

I stället för att aktivt finnas med och främja förståelse och bygga broar med den muslimska världen i vår närmaste omvärld har Sverige stängt ambassaden i ett land med vilket vi har goda relationer.

Jag hade för en tid sedan förmånen att leda en delegation från riksdagen till just Tunisien då företrädare för både Tunisiens parlament och regering gav uttryck för sin besvikelse över att Sverige stängt sin ambassad och jag kunde då också se hur frånvaron av en ambassad försvårade arbetet för vår ambassadör.

Jag vill mot bakgrund av ovanstående fråga utrikesministern vad han avser att göra för att vår ambassad i Tunis ska kunna öppna igen.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-05-12 Anmäld: 2006-05-12 Svar fördröjt anmält: 2006-06-01 Sista svarsdatum: 2006-06-02 Besvarad: 2006-06-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.