Besked om restaurangmomsen

Interpellation 2014/15:697 av Erik Andersson (M)

av Erik Andersson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Vi kan med glädje konstatera att den låga restaurangmomsen ligger kvar, än så länge. Men med tanke på de redan många svikna vallöftena från regeringen vågar nu inte restaurangägarna lita på regeringen i den här frågan.

Både Stefan Löfven och Magdalena Andersson hävdade gång på gång i valrörelsen att det var en dyr och ineffektiv reform. Finansministern har även sagt efter presentationen av vårpropositionen att hon tycker att de pengarna kan användas på bättre sätt.

Det här gör krögarna oroliga, och flera restaurangägare vittnar om att det är svårt att kalkylera och budgetera inför framtiden. På grund av de negativa uttalandena från bland annat finansministern börjar nu flera krögare ta höjd för en eventuell höjning inför framtiden, vilket innebär att man väljer att inte ta risken att anställa en person till.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Kan finansministern, trots sina tidigare negativa uttalanden, lugna oroliga restaurangägare och ge beskedet att ingen restaurangmoms kommer att höjas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-06-10 Överlämnad: 2015-06-11 Anmäld: 2015-06-12 Svarsdatum: 2015-06-23 Sista svarsdatum: 2015-08-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)