Oberoende observatörer vid tvångsavvisningar

Interpellation 2014/15:129 av Christina Höj Larsen (V)

av Christina Höj Larsen (V)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Svenska utvisningar ska ske under humana och värdiga former. Dock har det nyligen framkommit uppgifter som ställer detta på skam. Radioprogrammet Kaliber har granskat ett stort antal utvisningar från Sverige och har fått fram uppgifter om att det vid ett flertal tillfällen förekommit att Kriminalvårdens transporttjänst injicerat lugnande, narkotikaklassade medel under tvång.

I Sverige är det är olagligt att ge lugnande injektioner mot någons vilja, om personen inte är omhändertagen enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård.

Det ska sägas att Sverige vid ett flertal tillfällen under årens lopp, har fått kritik från bland annat EU och dess byrå för grundläggande rättigheter, FRA, för bristande öppenhet och insyn i samband med tvångsutvisningar av asylsökande.

Röster har höjts för att införa ett system med oberoende observatörer vid tvångsavvisningar från Sverige. Det är en lösning Vänsterpartiet är anhängare av.

När det nu återigen har visat sig att Sverige brister i sitt åtagande att utvisningar ska ske under humana och värdiga former, är det hög tid att aktualisera frågan om att införa ett system med oberoende observatörer.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

1. Har ministern gjort det ställningstagandet att det bör införas ett system med oberoende observatörer vid tvångsavvisningar från Sverige?

2. Om så är fallet, avser ministern att ta initiativ för att införa ett dylikt system, och vilka är tidsramarna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-12 Överlämnad: 2014-11-14 Anmäld: 2014-11-18 Svarsdatum: 2014-11-25 Sista svarsdatum: 2014-11-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)