90-dagarsgarantin

Interpellation 2017/18:439 av Christian Holm Barenfeld (M)

av Christian Holm Barenfeld (M)

till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

Lovorden från regeringen om sin egen politik har framgått tydligt gällande 90-dagarsgarantin. I december 2017 berättade regeringen att garantin uppnåtts – att ingen ung människa ska behöva vänta längre än 90 dagar på ett erbjudande om jobb, utbildning eller en insats som leder till jobb.

En granskning gjord av tidningen Arbetet visar att dessa insatser kan bestå av så lite som att få träffa en socialkonsulent för samtal för att garantin ska räknas som uppfylld. 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har kritiserat 90-dagarsgarantin för att dess innebörd är otydlig.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson:

 

Anser ministern att 90-dagarsgarantin erbjuder rätt sorts hjälp till dem som behöver hjälpen bäst, och hur ställer sig ministern till kritiken från IFAU om att 90-dagarsgarantins innebörd anses vara otydlig?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-16 Överlämnad: 2018-03-16 Anmäld: 2018-03-20 Svarsdatum: 2018-04-10 Sista svarsdatum: 2018-04-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)