Fruktindustrin, miljökrav och arbetarskydd

Skriftlig fråga 2010/11:28 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 28 oktober

Fråga

2010/11:28 Fruktindustrin, miljökrav och arbetarskydd

av Hans Olsson (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Journalisten Fredrik Gertten uppmärksammade i våras hur amerikanska bananföretag exploaterat och passivt åsett förgiftning av arbetare på sina plantager i Nicaragua. Han stämdes för sin film ”Bananas”, som också visats i riksdagen, av Dole Food Company. Yttrandefriheten skulle begränsas och tystas med hjälp av rättegångshot och skadeståndskrav.

Nu har det kommit en brittisk rapport av Consumers International som berättar samma historia om hur plantagearbetare blir sterila och får cancer av de gifter som vräks över plantagen. Denna gång handlar det dock om ananas, Costa Rica och även om företaget Del Monte.

Miljökrav och krav på vettiga arbetsförhållanden förefaller märkligt frånvarande då överenskommelser och avtal om frihandel görs upp. Alternativt finns de med som till intet förpliktigande skrivningar. I varje fall tycks åtminstone inte fruktindustrins verksamhet och export till Sverige präglas av sådana krav och villkor. En annan möjlig förklaring kan vara att sanktionsmöjligheter gentemot säljare och köpare av sådana produkter saknas.

Faktum kvarstår. Gertten, hans film och yttrandefriheten har hyllats. Han fick också träffa kulturministern. Exploateringen, som han själv påpekar, fortsätter dock.

Vilka åtgärder från svensk sida avser statsrådet att vidta och vilka initiativ inom EU avser statsrådet att ta så att miljökrav och krav på goda arbetsvillkor skrivs in i frihandelsavtal och verkligen följs av företagen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-10-28 Anmäld: 2010-11-02 Besvarad: 2010-11-05 Svar anmält: 2010-11-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-05)