Språk för alla – förslag till språklag

Kulturutskottets bet 2008/09:KrU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 maj 2009

Beslut

Ny språklag befäster svenskan som huvudspråk (KrU9)

En ny språklag befäster svenskan som huvudspråk i Sverige. I dag finns det inga lagregler som talar om vilken status svenska språket har. Att svenska är huvudspråk innebär att svenska är samhällets gemensamma språk, som alla som bor i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. Det allmänna ska ha ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Den nya lagen innebär också ett starkare skydd för det svenska teckenspråket och för de fem nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Det allmänna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och främja dessa språk. Den som har ett annat modersmål än svenska, svenskt teckenspråk eller nationellt minoritetsspråk ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. I övrigt avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-04-14
Justering: 2009-05-07
Betänkande publicerat: 2009-05-12
Trycklov: 2009-05-12
Reservationer 7
bet 2008/09:KrU9

Ny språklag befäster svenskan som huvudspråk (KrU9)

En ny språklag befäster svenskan som huvudspråk i Sverige. I dag finns det inga lagregler som talar om vilken status svenska språket har. Att svenska är huvudspråk innebär att svenska är samhällets gemensamma språk, som alla som bor i Sverige ska ha tillgång till och som ska kunna användas inom alla samhällsområden. Det allmänna ska ha ett särskilt ansvar för att svenskan används och utvecklas. Den nya lagen innebär också ett starkare skydd för det svenska teckenspråket och för de fem nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Det allmänna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och främja dessa språk. Den som har ett annat modersmål än svenska, svenskt teckenspråk eller nationellt minoritetsspråk ska ges möjlighet att utveckla och använda sitt modersmål. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2009. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-20
4

Beslut

Beslut: 2009-05-20
9 förslagspunkter, 5 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 maj 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lag om svenska som huvudspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr284 av Rolf K Nilsson och Inger René (båda m).

2. Svenskan i internationella sammanhang

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar 13 § regeringens förslag i bilaga 2 till språklag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:153 i denna del och avslår motion
2008/09:Kr4 av Siv Holma m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 1 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s960034
m810016
c170012
fp180010
kd18006
v01705
mp14005
Totalt24417088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag i bilaga 2 till språklag i den mån det inte omfattas av vad utskottet föreslagit under punkt 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:153 i denna del.

4. Punktskriftens ställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr4 av Siv Holma m.fl. (v) yrkande 2.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s960034
m810016
c160013
fp180010
kd18006
v01705
mp15004
Totalt24417088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Språkutvecklingen hos barn med annat modersmål än svenska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) yrkande 1.

Reservation 3 (s)

6. Tillgången till svenska i andra länder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) yrkande 4.

Reservation 4 (s)

7. Främjande av dialekter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) yrkande 3.

Reservation 5 (s)

8. Regeringskansliets e-postadresser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) yrkande 5.

Reservation 6 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s096034
m800017
c170012
fp180010
kd18006
v01705
mp15004
Totalt148113088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Läsfrämjande insatser på arbetsplatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2008/09:Kr5 av Leif Pagrotsky m.fl. (s) yrkande 2.

Reservation 7 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s096034
m810016
c170012
fp180010
kd18006
v01606
mp01504
Totalt134127088

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag